Schanbergssläkten (Scharnberg, Scharenberg)

Schanbergssläkten (Scharnberg, Scharenberg)

Schanberg (Scharnberg, Scharenberg)

INTRODUKTION

ANTAVLA FÖR VON SALTZA av Ove Renger

BYGG DITT EGET SLÄKTTRÄD/ BUILD YOUR OWN FAMILYTREE HER

Karl August

SläktforskningPosted by Rolf Ericson Sun, December 28, 2008 20:06:21

Blog Image

Farmors bror Karl August Schanberg.

Carl August arbetade en tid i Hults bruk Kvillinge, dit han flyttade 1880-12-10, men emigrerade år 1888-03-16 från Bollnäs till Galva Ill.i Amerika.Han var då 25 år.I Bollnäs var han vid denna tid Verkmästare och var bosatt i Stationsområdet. Brodern

Johan Oscar flyttade vid samma tid till samma adress i Bollnäs.Carl Augusts fru var bördig från Dalarna. Carl August dog i Seattle.